a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa cum sociis Theme natoque.

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

1-677-124-44227
184 Main Collins Street West Victoria 807
info@yoursite.com

 

Condicions Generals d’ús

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del Lloc web www.espeleovertical.com (d’ara endavant, “el Lloc web”). Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

La utilització del Lloc web atribueix la condició d’Usuari del Lloc web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. L’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

Com usem la informació

Aquest document li indica també quin tractament donem a la informació que recollim sobre la seva visita. Aquesta informació s’aplica a les dades sobre:

Visites a la nostra web, els nostres serveis de subscripció a la newsletter, realització d’una consulta o sol·licitud d’un pressupost o cas d’estudi.
Persones que s’acullen a la llei de protecció de dades.
Informació sobre sol·licituds de treball i dades sobre els nostres empleats o ex emprats.
Informació general del Lloc web

Responsable:

En compliment d’el que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del Lloc web:

Titular:           Jordi Gascó Blanc
Direcció       C/ Ignasi Iglesias, 72-74, 08030-Barcelona
Contacte:       experiencesbh@outlook.es
C.I.F.:            37.691.150S

Incorporació de dades personals als fitxers del lloc web:

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc web seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de Jordi Gascó Blanco amb la finalitat de poder prestar-li els serveis sol·licitats, així com per a mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis oferts per www.espeleovertical.com.
L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades, www.espeleovertical.com no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

Exercici de drets:

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Jordi Gascó Blanco, C/ Ignasi Iglesias, 72-74, 08030-Barcelona; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a experiencesbh@outlook.es. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Condicions d’Ús

Accés al Lloc web:
L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

Necessitat de Registre:
Amb caràcter general, per a accedir als continguts del Lloc web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts (com per exemple la newsletter) podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari. Si escau, les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços.

Normes d’utilització del Lloc web:
L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme a el que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers, qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.
No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (tals com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
No suplantar a altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc web.
No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc web o a tercers.
No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.
L’Usuari s’obliga a mantenir indemne al lloc web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, El lloc web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

Exclusió de Responsabilitat

El lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per al lloc web l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El lloc web no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

El lloc web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”).

En aquests casos, El lloc web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi al lloc web , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació del lloc web amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

El lloc web no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable al lloc web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del lloc web o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del lloc web o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable

El lloc web i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’Usuari, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés a aquesta Web. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, El lloc web i l’Usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).